حمایت از کالای ایرانی
 
دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧
صفحه اصلی > درباره ما > شهرهای تحت پوشش > شهر فعلی 

شهر مشکات

نام قدیمی این شهر به استناد تاریخ قم و بیان ابن مقفع بطریدآباد بوده است . بنا به روایات تاریخی همزمان با میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر گرامی سه حادثه مهم تاریخی روی داده که یکی از آنها خشک شدن درياچه ساوه بوده است و این شهر نیز همزمان با ولادت پیغمبر گرامی متولد شده است . تاریخ قم : بطریده به زبان عربی یعنی تازه سر از آب بیرون آورده ابن مقفع : گویند که قاسان (کاشان کنونی) دریا بوده و آن را کاسه رود خوانده اند و اول موضعی که از آب باز خروشید (سر بر آورد) موضع بطریده (مشکات کنونی) بوده است سپس به لحاظ آب و هوای مناسبی که در منطقه بود محل رویش گیاهان خوش بو گردید و از آن پس مشکان(MOSHKAN) و بعدها مشکان (MASHKAN) نامیده شد. همچنین تعدادی از اهالی یکی از روستاهای قدیمی منطقه به این مکان عزیمت و آن محل را محمود آباد نامیدند.در سال 1384 از تجمیع و ادغام این دو روستا و برگرفته از آیه شماره 35 سوره مبارکه نور (الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فیها ...... ) نام جدید مشکات(MESHKAT) به معنی چراغدان و محل تلالو انوار حق انتخاب گردید. آثار تاریخی : استخر و قلعه ساروق - قلعه خوابق زیارتگاههای : شاهزاده سلیمان واسحاق فرزندان و نوادگان حضرت امام جعفر صادق(ع) و محل دفن شهدای گمنام جنگ تحمیلی ،چهار بزرگوار از نوادگان حضرت امام حسن مجتبي(ع) مي باشد. 20قطعه سنگ تاریخی با نقوش و کنده کاری از دوران صفویه گردشگاهها : قنات ورود خانه همزر
خدایار خورشا

خدایار خورشا

سرپرست اداره آب و فاضلاب مشکات

مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه
03155683212
09132649290
Meshkat(AT)abfakashan.ir


- نظارت وكنترل برچگونگي ارائه خدمات مشتركين
- مراقبت وپيگيري مستمربروصول به موقع مطالبات وحقوق شركت
- برنامه ريزي به منظوراجراي برنامه هاي آموزشي درابعاد وسطوح مختلف
- نظارت وپيگيري دراجراي به موقع اقدامات پشتيباني شامل كارهاي خدماتي ، اداري ، مالي وغيره
- بررسي گزارشات بهره برداري ، تحليل نقاط قوت وضعف برنامه ها و اتخاد تصميم درخصوص رفع نواقص احتمالي
- تهيه وتنظيم گزارشات ادواري ازمجموع فعاليتهاي انجام شده در واحد تحت سرپرستي با درج نظرات و پيشنهادات موثر و ارائه آن به مديرعامل
- دريافت برنامه ها وخط مشي كلي ازمديريت ما فوق وبرنامه ريزي وسازماندهي وايجاد هماهنگي لازم به منظوراجراي برنامه ها درموعد مقرر
- حصول اطمينان ازتامين و آمادگي امكانات مورد نيازجهت اجراي برنامه درواحد تحت سرپرستي وانجام پيگيريهاي لازم به منظورتامين نيازهاي احتمالي
- نظارت وكنترل درخصوص امورفني واجرايي شامل نظارت براجراي طرحهاي توسعه و اصلاح شبكه وحصول اطمينان ازانطباق مشخصات فني كاربا استانداردهاي ذيربط
- نظارت بر نحوه اجراي فعاليتهاي بهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب و برنامه ريزي جهت توسعه و اصلاح شبكه هاي توزيع آب و نگهداري و تعميرات تاسيسات مربوطه
- برنامه ريزي ونظارت برفعاليتهاي مربوطه به امورقرائت كنتور، توزيع برگ تشخيص ، پاسخگويي وحل اختلافات مشتركين ، كنترل مطالبات و قطع و وصل و همچنين تشكيل و نگهداري سوابق امور مساحي و مميزي ، محاسباتي ، شناسايي انشعابات غيرمجاز و موارد اضافه بنا و تغييركاربري.

سوابق
سد و قنات همزه
0
امامزادگان سلیمان و اسحاق
دفترچه تلفن دفترچه آدرس
تلفن:
دورنگار:
کدپستی:
آدرس پورتال:
پست الکترونیک:
آدرس :
مشکات - بلوار امام خمینی - خیابان شهیدان باغبانی مشاهده موقعیت ما در نقشه