تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
انتخاب پس زمینه
سال رونق تولید
سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
آخرین بروز رسانی تارنما : 10/6/2019
صفحه اصلی > تماس با ما > اطلاعات تماس مدیران 

تماس با ما اطلاعات تماس مدیران شرکت

محمدرضا اسدی

محمدرضا اسدی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آبفای کاشان
تلفن مستقیم :03155543700
تلفن داخلی : 103
نمابر : 03155542700
کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
پست الکترونیک : Manager(AT)abfakashan.ir
آدرس محل کار :کاشان - میدان جهاد - ستاد شرکت آب و فاضلاب کاشان - طبقه اول - اتاق شماره 9 - کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
زمینه پاسخگویی :
پاسخگوی کلیه سئوالات شرکت است.
ساعات پاسخگویی :
دوشنبه ها 10-12
نحوه تعیین وقت ملاقات :
تماس با مسئول دفتر - تکمیل فرم ملاقات از پورتال شرکت

حمیدرضا  حسینیان مقدم

حمیدرضا حسینیان مقدم

قائم مقام مدیرعامل
تلفن مستقیم :55576672 -031
تلفن داخلی : 145
نمابر : 03155542700
کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
پست الکترونیک : manager(AT)abfakashan.ir
آدرس محل کار :کاشان - میدان جهاد - ستاد شرکت آب و فاضلاب کاشان - طبقه اول - اتاق شماره 10 - کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
زمینه پاسخگویی :
پاسخگوی کلیه سئوالات شرکت است.
ساعات پاسخگویی :
همه روزه
نحوه تعیین وقت ملاقات :
هماهنگی با مسئول دفتر

علی اکبر قانع

علی اکبر قانع

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
تلفن مستقیم :55570015-031
تلفن داخلی : 115
نمابر : 03155542700
کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
پست الکترونیک : Planning(AT)abfakashan.ir
آدرس محل کار :کاشان - میدان جهاد - ستاد شرکت آب و فاضلاب کاشان - طبقه اول - اتاق شماره 6 - کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
زمینه پاسخگویی :
پاسخگوی مسایل منابع انسانی و آموزش، پژوهش و انفورماتیک، بودجه و بررسی های اقتصادی، کنترل طرحهای عمرانی، بهبود بهره وری و تحقیقات
ساعات پاسخگویی :
همه روزه
نحوه تعیین وقت ملاقات :
هماهنگی با مسئول دفتر - شماره تماس : 55570015-031

 احمد اصفهانیان

احمد اصفهانیان

معاون بهره برداری
تلفن مستقیم :55579612-031
تلفن داخلی : 224
نمابر : 03155542700
کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
پست الکترونیک : Operation(AT)abfakashan.ir
آدرس محل کار :کاشان میدان معلم - خیابان ایمان غربی ساختمان بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کاشان - طبقه دوم - اتاق شماره یک - کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
زمینه پاسخگویی :
پاسخگوی مسایل آب به حساب نیامده، بهره برداری از شبکه چاهها، مخازن، تصفیه خانه ها
ساعات پاسخگویی :
همه روزه
نحوه تعیین وقت ملاقات :
هماهنگی با مسئول دفتر - شماره تماس : 55579612-031

امیرحسین لامع

امیرحسین لامع

معاون مالی و پشتیبانی
تلفن مستقیم :55570012
تلفن داخلی : 149
نمابر : 03155542700
کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
پست الکترونیک : Finance(AT)abfakashan.ir
آدرس محل کار :کاشان - میدان جهاد - ستاد شرکت آب و فاضلاب کاشان - طبقه همکف - اتاق شماره 21 - کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
زمینه پاسخگویی :
پاسخگوی مسایل مالی و پشتیبانی است بخش حسابداری جاری و چک و امور اداری و انبارها
ساعات پاسخگویی :
همه روزه
نحوه تعیین وقت ملاقات :
هماهنگی با مسئول دفتر - شماره تماس :03155570012

اعظم طاهر

اعظم طاهر

معاون خدمات مشترکین و درآمد
تلفن مستقیم :55570007-031
تلفن داخلی : 138
نمابر : 03155542700
کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
پست الکترونیک : InCommon(AT)abfakashan.ir
آدرس محل کار :کاشان - میدان جهاد - ستاد شرکت آب و فاضلاب کاشان - طبقه اول - اتاق شماره 11 - کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
زمینه پاسخگویی :
پاسخگوی مسایل خدمات مشترکین - قبوض، نصب و نظارت بر انشعابها و تعویض کنتور، وصول درآمد و مطالبات، اجرای تعرفه ها
ساعات پاسخگویی :
همه روزه
نحوه تعیین وقت ملاقات :
هماهنگی با مسئول دفتر - شماره تماس : 55570007-031

علی  دلخواه

علی دلخواه

معاون مهـنــدســی و توسعـه
تلفن مستقیم :55570014-031
تلفن داخلی : 132
نمابر : 03155542700
کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
پست الکترونیک : Endevelop(AT)abfakashan.ir و Ed.abfakashan(AT)Gmail.com
آدرس محل کار :کاشان - میدان جهاد - ستاد شرکت آب و فاضلاب کاشان - طبقه اول - اتاق شماره 4 - کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
زمینه پاسخگویی :
پاسخگوی مسایل خدمات مهندسی، طرحهای تامین آب، طرحهای انتقال و توزیع آب، طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب، تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت ها.
ساعات پاسخگویی :
همه روزه
نحوه تعیین وقت ملاقات :
هماهنگی با مسئول دفتر - شماره تماس : 55570014-031

علی اصغر شعبانی نیا

علی اصغر شعبانی نیا

مدیر دفتر حقوقی، تحصیل و تملک اراضی
تلفن مستقیم :55571070-031
تلفن داخلی : 184
نمابر : 03155542700
کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
پست الکترونیک : hoghoghi(AT)abfakashan.ir
آدرس محل کار :کاشان - میدان جهاد - ستاد شرکت آب و فاضلاب کاشان - طبقه همکف - اتاق شماره 14 - کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
زمینه پاسخگویی :
پاسخگوی کلیه شکایات و مسائل حقوقی
ساعات پاسخگویی :
همه روزه
نحوه تعیین وقت ملاقات :
هماهنگی با مسئول دفتر - شماره تماس : 55571070-031

سید محمد سید حلاج

سید محمد سید حلاج

سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه
تلفن مستقیم :55543800-031
تلفن داخلی : 118
نمابر : 03155542700
کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
پست الکترونیک : herasat(AT)Abfakashan.ir
آدرس محل کار :کاشان - میدان جهاد - ستاد شرکت آب و فاضلاب کاشان - طبقه اول - اتاق شماره 5 - کد پستی : ۸۷۱۴۸۷۳۶۵۱
زمینه پاسخگویی :
پاسخگوی کلیه شکایات از برخورد کارکنان آبفا، اعلام انشعاب غیرمجاز، اعلام تخلفات
ساعات پاسخگویی :
همه روزه
نحوه تعیین وقت ملاقات :
هماهنگی با مسئول دفتر - شماره تماس : 55543800-031

نوشته شده توسط : مدیر سیستم
تاریخ درج : 09/25/2018    آخرین به روز رسانی : 11/6/2018