تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
انتخاب پس زمینه
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
يکشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠
آخرین بروز رسانی تارنما : 6/9/2021
محسنعلی اکبر زاده

محسن علی اکبر زاده

رئیس اداره آب و فاضلاب مشکات

مدرک تحصیلی: -
تلفن مستقیم: 03155683212
داخلی:
همراه: -
ایمیل: Meshkat(AT)abfakashan.ir

شرح وظایف:


1. همکاری در فعالیتهای راهبردی در محدوده تحت فعالیت نظیر تدوین بودجه، تنظیم برنامه های بلند مدت، چشم انداز و استراتژی ، استقرار استانداردهای مدیریتی و سایر فعالیت های موثر در بهبود و بهره وری شرکت
2. برنامه ریزی، پیگیری و تخصیص بهینه منابع موجود (انسانی، نرم افزاری، سخت افزاری و سایر امکاات مورد نیاز) به منظور پیاده سازی و تحقق اهداف و بودجه های مصوب و ارائه گزارشات لازم به حوزه های ستادی شرکت
3. هدایت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح فرآیندهای حوزه کاری، ابلاغ و تفهیم وظایف محوله به پرسنل زیر مجموعه و همکاری در بهبود فرآیندها، روشها و رفع انحرافات در صورت وجود
4. اجرای برنامه های سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در حوزه تحت سرپرستی و ارائه گزارشات به کمیته مربوطه و همکاری با بازرسان ستاد جهت بازدید و تهیه گزارشات مورد نیاز
5. ارائه گزارشات مورد نیاز شرکت (گزارشات آماری، تحلیلی، مالی و سایر گزارشات کاربردی) در تواترهای مورد درخواست واحد های حوزه ستادی
6. پذیرش نقش مربی گری نسبت به پرسنل زیر مجموعه به منظور توانمند سازی آنان
7. تعامل و همکاری با شهردارای منطقه ، شورای اسلامی ، بخشداری سایر ارگانهای شهری و حضور در جلسات مرتبط در حوزه عملیاتی
8. همکاری با مراجع نظارتی و حسابرسی در راستای بررسی و حصول اطمینان آنها از رعایت قوانین و استانداردها و تعرفه های ابلاغی بر اساس ارجاع معاونین مرتبط
9. حصول اطمینان از ابلاغ و اجرای به موقع دستورالعملها، بخشنامه ها و قوانین در حوزه تحت سرپرستی
10. مدیریت بهینه ارتباط با مشتریان از طریق انجام اقدامات لازم نظیر پیاده سازی طرح تکریم ارباب رجوع، بررسی و پایش رضایت ارباب رجوع و مشترکین، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و سایر موارد مورد نیاز
11. نظارت بر عملکرد زیر مجموعه، بررسی گزارشات و اطمینان از :
• ارائه خدمات به مشترکین طبق آئین نامه عملیاتی مشترکین و ضوابط و دستورالعملهای مربوطه منطبق با سیاست های معاونت خدمات مشترکین و درآمد
• پاسخگویی به موقع به مراجع قانونی از طریق حوزه های ستادی مرتبط
• انجام اقدامات لازم در راستای کاهش میزان آب بدون درآمد منطبق بر سیاستهای کلان حوزه ی ستادی
• انجام اقدامات لازم در راستای نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع آب با سیاست های حوزه ستادی
• ثبت و بروز آوری اطلاعات مربوط به کلیه وظایف محوله در سامانه های مرتبط از قبیل GIS،PM، سامانه جامع امور مشترکین و سایر نرم افزارهای مرتبط
• درخواست انتخاب پیمانکار ضمن ارائه شرح خدمات انجام کار و آنالیز اولیه در حوزه وظایف محوله
• نظارت بر اجرای دقیق قراردادها و بررسی و تأیید صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس قراردادهای ابلاغ شده در محدوده وظایف قانونی محول شده و ارسال به معاونتهای مرتبط.
• نظارت و کنترل بر هزینه کرد تنخواه دریافتی بر اساس قوانین جاری کشور (قانون محاسبات عمومی، آئین نامه معاملات، قانون مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و تأمین اجتماعی)، دستورالعمل های داخلی و سیاستهای صرفه جویی
12. درصورت لزوم انجام سایر وظایف مربوط در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

سوابق
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
تاریخ درج : 09/25/2018    آخرین به روز رسانی : 9/29/2018