تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
انتخاب پس زمینه
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
يکشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠
آخرین بروز رسانی تارنما : 6/9/2021
جوادنزادی

جواد نزادی

سرپرست اداره آّب و فاضلاب سفید شهر

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم تعمیرات مکانیک
تلفن مستقیم: 54834343-031
داخلی:
همراه: 09131632700
ایمیل: Sefidshahr(AT)abfakashan.ir

شرح وظایف:


- نظارت وکنترل برچگونگی ارائه خدمات مشترکین
- مراقبت وپیگیری مستمربروصول به موقع مطالبات وحقوق شرکت
- برنامه ریزی به منظوراجرای برنامه های آموزشی درابعاد وسطوح مختلف
- نظارت وپیگیری دراجرای به موقع اقدامات پشتیبانی شامل کارهای خدماتی ، اداری ، مالی وغیره
- بررسی گزارشات بهره برداری ، تحلیل نقاط قوت وضعف برنامه ها و اتخاد تصمیم درخصوص رفع نواقص احتمالی
- تهیه وتنظیم گزارشات ادواری ازمجموع فعالیتهای انجام شده در واحد تحت سرپرستی با درج نظرات و پیشنهادات موثر و ارائه آن به مدیرعامل
- دریافت برنامه ها وخط مشی کلی ازمدیریت ما فوق وبرنامه ریزی وسازماندهی وایجاد هماهنگی لازم به منظوراجرای برنامه ها درموعد مقرر
- حصول اطمینان ازتامین و آمادگی امکانات مورد نیازجهت اجرای برنامه درواحد تحت سرپرستی وانجام پیگیریهای لازم به منظورتامین نیازهای احتمالی
- نظارت وکنترل درخصوص امورفنی واجرایی شامل نظارت براجرای طرحهای توسعه و اصلاح شبکه وحصول اطمینان ازانطباق مشخصات فنی کاربا استانداردهای ذیربط
- نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب و برنامه ریزی جهت توسعه و اصلاح شبکه های توزیع آب و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مربوطه
- برنامه ریزی ونظارت برفعالیتهای مربوطه به امورقرائت کنتور، توزیع برگ تشخیص ، پاسخگویی وحل اختلافات مشترکین ، کنترل مطالبات و قطع و وصل و همچنین تشکیل و نگهداری سوابق امور مساحی و ممیزی ، محاسباتی ، شناسایی انشعابات غیرمجاز و موارد اضافه بنا و تغییرکاربری.

سوابق
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
تاریخ درج : 09/25/2018    آخرین به روز رسانی : 9/29/2018