تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
انتخاب پس زمینه
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
يکشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠
آخرین بروز رسانی تارنما : 6/9/2021
محمدرضارسولی

محمدرضا رسولی

سرپرست اداره آب و فاضلاب برزک

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس محیط زیست - مهندسی عمران
تلفن مستقیم: 03155672021
داخلی: -
همراه: 09132776232
ایمیل: barzok@abfakashan.ir

شرح وظایف:

- دریافت برنامه ها و خط مشی کلی ازمدیریت ما فوق و برنامه ریزی و سازماندهی و ایجاد هماهنگی لازم به منظور اجرای برنامه ها درموعد مقرر

- حصول اطمینان از تأمین و آمادگی امکانات مورد نیاز جهت اجرای برنامه در واحد تحت سرپرستی و انجام پیگیریهای لازم به منظور تأمین نیازهای احتمالی

- نظارت و پیگیری در اجرای به موقع اقدامات پشتیبانی شامل کارهای خدماتی، اداری، مالی و غیره

- نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب و برنامه ریزی جهت توسعه و اصلاح شبکه های توزیع آب و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مربوطه

- بررسی گزارشات بهره برداری، تحلیل نقاط قوت وضعف برنامه ها و اتخاد تصمیم درخصوص رفع نواقص احتمالی

- نظارت و کنترل بر چگونگی ارائه خدمات مشترکین

- مراقبت و پیگیری مستمر بر وصول به موقع مطالبات و حقوق شرکت

- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای مربوطه به امورقرائت کنتور، توزیع برگ تشخیص، پاسخگویی و حل اختلافات مشترکین، کنترل مطالبات و قطع و وصل و همچنین تشکیل و نگهداری سوابق امور مساحی و ممیزی، محاسباتی، شناسایی انشعابات غیر مجاز و موارد اضافه بنا و تغییر کاربری

- نظارت و کنترل درخصوص امور فنی و اجرایی شامل نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و اصلاح شبکه و حصول اطمینان از انطباق مشخصات فنی کار با استانداردهای ذیربط

- برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه های آموزشی درابعاد و سطوح مختلف

- تهیه و تنظیم گزارشات ادواری از مجموع فعالیتهای انجام شده در واحد تحت سرپرستی با درج نظرات و پیشنهادات موثر و ارائه آن به مدیرعامل

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

سوابق
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
تاریخ درج : 09/25/2018    آخرین به روز رسانی : 9/29/2018