تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
انتخاب پس زمینه
سال رونق تولید
سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
آخرین بروز رسانی تارنما : 10/6/2019
حسین ابراهیمی

حسین ابراهیمی

مدیر دفتر قراردادها

مدرک تحصیلی: لیسانس عمران
تلفن مستقیم: 03155571070
داخلی: 188
همراه: 09133637263
ایمیل: -
ارتباط الکترونیکی : تکمیل فرم

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم پیش نویس و انعقاد قرارداد
- اظهار نظر نسبت به پیش نویس قراردادهای خرید اقلام عمده وخدمات با درنظرگرفتن صرفه وصلاح شرکت ازجهات مختلف ورعایت جنبه های حقوقی وتضمینها.
- انجام پیگیریهای لازم به منظور اجرای تعهدات مؤسسات طرف قرارداد در مهلت های تعیین شده وهمچنین حصول اطمینان از ایفای تعهدات شرکت در مقابل مؤسسات طرف قرارداد .
- انجام اقدامات لازم در مورد انعقاد قرارداد در زمینه خرید لوازم عمده،پیمانکاری،خدمات مهندسی مشاور ودیگر فعالیتهای تدارکاتی شرکت .
- تهیه پیش نویس متن قراردادهابادر نظر گرفتن صرفه وصلاح کشورازجهات مختلف دررعایت جنبه های حقوقی و تضمینها .
- انجام کلیه امور تشریفات مربوط به برگزاری مناقصات ومزایده ها .
- شرکت درکمیسیونهای تحویل موقت وقطعی وتطبیق کارهای انجام شده با مفاد قرارداد .
- ایفای وظایف دبیرخانه ای کمیسیونهای مختلف تدارکاتی شرکت .
- خرید خدمات (پیمانکاری، مهندسی مشاور و عمومی) و فروش اموال غیرمنقول

سوابق
زیر مجموعه
موردی یافت نشد
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
تاریخ درج : 09/25/2018    آخرین به روز رسانی : 9/29/2018