تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
انتخاب پس زمینه
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
يکشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠
آخرین بروز رسانی تارنما : 6/9/2021
صفحه اصلی > درباره ما > اساسنامه 

 

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب کاشان که به موجب ماده (1) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 تشکیل گردیده است و باستناد تصویب نامه شماره 154908/ت18285 هـ مورخ 7/8/91 هیئت محترم وزیران و صورتجلسات مورخ 4/6/91 و 27/8/1391 شورای واگذاری و وصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/8/1391 تغییر یافته است، به شرح زیر می باشد.

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب کاشان (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات و سرمایه شرکت 

ماده 1 - نام شرکت:

شرکت سهامی آب و فاضلاب کاشان (سهامی خاص) باستناد قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مورخ 11/10/69 مجلس شورای اسلامی تاسیس و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده 2 - موضوع و هدف شرکت :

ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستایی و ایجاد تاسیسات مرتبط با جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین، تصفیه ، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی و تاسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح ذیل برعهده شرکت خواهد بود.

الف- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب نظیر آبگیر ، منابع آب زیرزمینی ، تصفیه خانه ها ، ایستگاه های پمپاژ ، خطوط انتقال ، شبکه های آبرسانی ، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع .

ب- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب و خانگی شهرها مطابق با برنامه ریزی های جامع مدیریت اب کشور 

ج- بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب ، تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ مربوطه .

د- اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب 

هـ - اجرای طرح های جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب.

و- سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکت هایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد، به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های شرکت.

ز- انجام امور تحقیقاتی ، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.

ح- تشکیل شرکت های جدید براساس تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شهری.

ماده 3- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت شهر کاشان بوده و حوزه خدماتی آن محدوده شهرستان های کاشان و آران  و بیدگل می باشد.

تبصره 1: شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی مبادرت نماید.

ماده 4- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و امور آن براساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1/10/1369 ، ضوابط ، قوانین و سایر مقررات ذیربط و مندرجات این اساسنامه و در چارچوب اصول بازرگانی، آئین نامه های استخدامی ، مالی و معاملاتی خود اداره می شوند.

ماده 5- مدت شرکت نامحدود است.

 فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت 

ماده 7- موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:

1-7- انجام هرگونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی ، عمومی ، صنعتی ، تجاری و غیره و جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب.

2-7- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی .

3-7- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب.

4-7- رعایت اصول بهداشتی ، کنترل کیفی و استانداردهای مورد عمل وزارت نیرو در مراحل آبرسانی و جمع آوری دفع فاضلاب.

5-7- بهره برداری ، تعمیر ، نگهداری ، مرمت ، بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین، تصفیه ، انتقال ، ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع آوری انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها .

6-7- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط.

7-7- استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات.

8-7- انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد.

تبصره : شرکت بدون کسب مجوز مجمع عمومی مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتهای نمی باشد.

فصل سوم : ارکان شرکت 

ماده 8- ارکان شرکت عبارتست از

الف- مجمع عمومی 

ب - هیأت مدیره و مدیرعامل 

ج- بازرس (حسابرس)

 

امتیازدهی
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
تاریخ درج : 09/25/2018    آخرین به روز رسانی : 9/26/2018