سال حمایت از کالای ایرانی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
آخرین بروز رسانی : 10/15/2018
حسین ابراهیمی

حسین ابراهیمی

مدیر دفتر قراردادها

مدرک تحصیلی: لیسانس عمران
تلفن مستقیم: 03155571070
داخلی: 188
همراه: 09133637263
ایمیل: -

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم پیش نویس و انعقاد قرارداد
- اظهار نظر نسبت به پيش نويس قراردادهاي خريد اقلام عمده وخدمات با درنظرگرفتن صرفه وصلاح شركت ازجهات مختلف ورعايت جنبه هاي حقوقي وتضمينها.
- انجام پيگيريهاي لازم به منظور اجراي تعهدات مؤسسات طرف قرارداد در مهلت هاي تعيين شده وهمچنين حصول اطمينان از ايفاي تعهدات شركت در مقابل مؤسسات طرف قرارداد .
- انجام اقدامات لازم در مورد انعقاد قرارداد در زمينه خريد لوازم عمده،پيمانكاري،خدمات مهندسي مشاور وديگر فعاليتهاي تداركاتي شركت .
- تهيه پيش نويس متن قراردادهابادر نظر گرفتن صرفه وصلاح كشورازجهات مختلف دررعايت جنبه هاي حقوقي و تضمينها .
- انجام كليه امور تشريفات مربوط به برگزاري مناقصات ومزايده ها .
- شركت دركميسيونهاي تحويل موقت وقطعي وتطبيق كارهاي انجام شده با مفاد قرارداد .
- ايفاي وظايف دبيرخانه اي كميسيونهاي مختلف تداركاتي شركت .
- خرید خدمات (پیمانکاری، مهندسی مشاور و عمومی) و فروش اموال غیرمنقول

سوابق
زیر مجموعه
موردی یافت نشد
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
آخرین به روز رسانی : 9/29/2018