سال حمایت از کالای ایرانی
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
آخرین بروز رسانی : 10/15/2018
حمیدرضاکریم

حمیدرضا کریم

مدیر دفتر اجرایی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران - آب
تلفن مستقیم: 55572898-031
داخلی: 162
همراه: 09133619575
ایمیل: karim@abfakashan.ir

شرح وظایف:

 

-          کنترل و نظارت بر کیفیت مطلوب مواد اولیه  مصالح مورد نیاز امکانات مورد استفاده طرحها وپروژه به منظور بهبود بهره وری

-          تهیه وتنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای فاضلاب

-         ارزیابی وانتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی ماشین آلات منابع انسانی وغیره

-         نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای تاسیسات فاضلاب توسط پیمانکاران  وتهیه گزارشات فنی حاوی  نظرات و پیشنهادات اصلاحی

-         بررسی و کنترل صورت وضیعت پیمانکاران طرحهای شبکه و خطوط انتقال تصفیه خانه فاضلاب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضیعت با مفاد پیمانها و تائید ویا اصلاح انها

-         نظارت بر نصب تاسیسات مکانیکی برقی و الکتریکی تصفیه خانه ها

-         کسب اطمینان از تهیه نقشه ها در موارد بروز مشکلات و ضرورت تغیرات در روند طرحها

-         نظارت بر  نگهداری نقشه ها در آرشیو فنی دفتر طراحی و استفاده از آنهادر مواقع مورد نیاز

-         تهیه وتنظیم گزارشات ادواری از پیشرفت کار طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب و نظارت بر فعالیتهای انجام شده در واحدهای تحت سرپرستی با درج پیشنهادات موثر وارائه به مقام مافوق

-         کنترل وبررسی لوازم جهت تعین اولویتها ی اجرائی طرحها جمع آوری و تصیفه فاضلاب

-         نظارت و اعمال کنترل بر صحت های کاربرد مصالح  مورد نیاز طرحهای شبکه و تصفیه فاضلاب

 

سوابق
زیر مجموعه
موردی یافت نشد
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
آخرین به روز رسانی : 9/29/2018