سال حمایت از کالای ایرانی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
آخرین بروز رسانی : 10/15/2018
محمد حسینخامه چیان

محمد حسین خامه چیان

رئیس اداره وصول درآمد

مدرک تحصیلی: مهندسی ریاضی محض
تلفن مستقیم: 55579494
داخلی: 140
همراه: 09133619764
ایمیل:

شرح وظایف:

 -     نظارت برایجاد سیستم مکانیزه وصول درآمد ومطالبات درواحدهای مربوط وشناسائی منابع مالی وهزینه های اقتصادی

-     همکاری در تعیین ضوابط محاسبه قیمت تمام شده آب مصرفی ، هزینه دفع فاضلاب وحق انشعاب آب وفاضلاب

-     تجزیه وتحلیل درآمدها ، وصول مطالبات ، علت عدم پرداخت وارائه راهکار مناسب جهت افزایش درآمد شرکت

-     بررسی میزان وصول درآمد آب بهاء ، حق اشتراک آب وفاضلاب توسط واحدهای آب وفاضلاب شهرهای تابعه وکنترل دقیق موارد عدم وصول مطالبات به تفکیک کاربری ودوره مصرف

-     نظارت بر نحوه محاسبه حق انشعاب آب وفاضلاب وکنترل قبوض آب بها

-     بررسی واظهارنظر درمورد متقاضیان خاص ونظارت وپیگیری دراخذ مطالبات از مصرف کنندگان عمده (نیروی انتظامی ونظامی ، نهادها ، سازمانها وارگانهای دولتی وسایر مشترکین عمده )

-     نظارت برتمرکز وبه روزنگه داشتن اطلاعات مالی ، اقتصادی شرکتها از طریق سیستمهای متحدالشکل اطلاعاتی مستقر در شرکتها وامکانات نظام اطلاعاتی مدیریت

-     نظارت وهمکاری درتهیه وتنظیم صورت مالی وبیلان کلی درآمد وجمع بندی آنها

-     پیگیری دقیق عدم وصول ونظارت بر جرایم تعیین شده مربوط به تاخیر وعدم وصولی

-     تهیه گزارش از درآمد ووصول مطالبات

-     نظارت بر تشکیل کمیته های وصول مطالبات شهرها

-     درصورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه درچارچوب وظایف شغل موردتصدی

 

سوابق
زیر مجموعه
موردی یافت نشد
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
آخرین به روز رسانی : 9/29/2018