سال حمایت از کالای ایرانی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
آخرین بروز رسانی : 10/15/2018
مجید قرآنی

مجید قرآنی

مدیر امور اداری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع
تلفن مستقیم: 55577069
داخلی: 156
همراه: 09133635067
ایمیل:

شرح وظایف:

 

-         دریافت سیاستها و اهداف از مقام مافوق

-         تقسیم وظائف و مسئولیتهای تحت سرپرستی

-         جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات درزمینه قوانین ومقرارت اداری واستخدامی

-         نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و بررسی سیستم حقوق ومزایای کارکنان

-         تعیین وظایف وحدود مسئولیت سرپرستان واحدهای تحت سرپرستی

-         برگزاری جلسات مناقصه ومزایده

-         انجام مراحل مناقصه جهت بکارگماری پیمانکار مناسب جهت فعالیتهای خدماتی

-         نظارت وهماهنگی درخصوص فعالیتهای جاری واحدهای تحت سرپرستی، اداره کارکنان ورفاه وخدمات عمومی و رفاه ودرمان

-         شرکت درجلسات مرتبط با وظایف مورد تصدی

 

سوابق
زیر مجموعه
موردی یافت نشد
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
آخرین به روز رسانی : 9/29/2018