سال حمایت از کالای ایرانی
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
آخرین بروز رسانی : 10/15/2018
سید علیرضاخادمی فر

سید علیرضا خادمی فر

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
تلفن مستقیم: 55579611-031
داخلی: 224
همراه: 09132632077
ایمیل:

شرح وظایف:

-         سیاست گذاری و انجام عملیات لازم جهت مدیریت آب بدون درآمد بر اساس سیاست های شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور درقالب کمیته آب بدون درآمد ، مدیریت مصرف وGIS

-         تشکیل بانک اطلاعاتی در زمینه میزان مصرف ، تولید وسایر عوامل موثر درآب بدون درآمد ومدیریت مصرف با همکاری واحدهای ذیربط آب بدون درآمد (هدر رفت ظاهری ، واقعی وبهتر مصارف مجاز بدون درآمد)

-         بررسی وتحلیل میزان آب بدون درآمد در دوره های مختلف (ششماهه -یکساله ) درشهرهای تحت پوشش

-         بررسی وتجزیه وتحلیل حوادث درشبکه توزیع ، انشعابات ، خطوط انتقال درشهرهای تحت پوشش وارائه راهکارهای مناسب

-         نظارت وپیگیری پروژه های آب بدون درآمد ، مدیریت مصرف ، GIS  و ارائه گزارش

-         تجزیه وتحلیل عوامل موثر در آب بدون درآمد به تفکیک شهرها ومناطق تحت پوشش وارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش میزان هدررفت آب درشهرهای تحت پوشش

-         پیگیری مستمر جهت تهیه ونصب وسایل وتجهیزات اندازه گیری وکنترل آب بدون درآمد

-         همکاری وهماهنگی با معاونت مهندسی وتوسعه درزمینه ارتقاء روشهای طراحی ، اجرا وبهره برداری از شبکه توزیع آب شهری وخطوط انتقال با بهره گیری از تجارب حاصله در زمینه فعالیتهای انجام شده آب بدون درآمد

-         بررسی وتجزیه وتحلیل وتوجیه اقتصادی پروژه های آب بدون درآمد، مدیریت مصرف ، GIS  

-         ارتباط با مدیران شهرهای تحت پوشش وتشکیل جلسه با ایشان جهت بررسی وتحلیل آمار واطلاعات پایه وشاخصهای مربوطه

-         پیشنهاد  راهکارهای مناسب واجرای سیاستها والگوی مصرف جهت تحقق اهداف ورسیدن به حد استاندارد درزمینه مشخصات آب وآب بدون درآمد

-         ارتباط مستمر با معاون امور مشترکین و درآمد به منظور شناسائی اجزاء مصرف آب وهدررفت ظاهری

-         ارائه گزارش مستمر از نحوه عملکرد وسایل وتجهیزات اندازه گیری به واحدهای ذیربط

-         استفاده از ظرفیت های کارشناسی داخل شرکت ودانشگاههای محل برای مدیریت بهتر بخش

 

سوابق
زیر مجموعه
موردی یافت نشد
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
آخرین به روز رسانی : 9/29/2018