سال حمایت از کالای ایرانی
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
آخرین بروز رسانی : 10/15/2018
مرتضیمحبتی

مرتضی محبتی

مدیر دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن مستقیم: 03155576578
داخلی: 109
همراه: 09131636487
ایمیل:

شرح وظایف:

- پیگیری به منظور بهره گیری از امکانات سایر منابع
- اجرای دقیق و منظم برنامه ها و ارائه گزارشهای سازمان
- اجرای بودجه ی واحد ها و نظارت بر اجرای صحیح بودجه
- ایجاد بانک اطلاعات مالی و اقتصادی دقیق و به روز نگهداری آن
- ارائه ی راه حلها و پیشنهادات جهت اصلاح بودجه در موارد لزوم
- تدوین روش ها سیاست های مالی و اقتصادی برای افزایش کارایی
- تدوین شاخصها و معیار های تدوین برنامه وبررسیهای تطبیقی و اجرای آن
- ایجاد بانک اطلاعاتی قیمت تمام شده ی آب بر اساس هزینه های بهره برداری
- برنامه ریزی های بلند مدت میان مدت وکوتاه مدت و نظارت بر عملکرد برنامه ها
- تدوین دستور العمل هاوضوابط لازم در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب بودجه
- تهیه وتلفیق بودجه ی پیشنهادی و تنظیم جدول تقسیم اعتبارات طرحها بر اساس سیاستها
- اجرای نظام نامه و دستور العمل بودجه جهت تهیه ی بودجه عملیاتی با مشارکت سایر واحد ها
- تشکیل جلسه ی توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه ی سالانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه
- نظرت بر کنترل سیکل تامین اعتبار مطابق با سر فصل های بودجه و جمع بندی صورت وضعیت ها و کنترل عملیات
- تهیه بودجه با نگرش برون سپاری و تنظیم بودجه عملیاتی وسرمایه ای و جاری شرکت و تهیه گزارشات عملکرد بودجه جهت ارائه
- بررسی وضعیت اقتصادی و ارائه ی راه کار مناسب کسب درآمد و تامین منابع مالی و ارزیابی اقتصادی فعالیت ها و سرمایه گذاریها
- کنترل و تحلیل بودجه در مقاطع زمانی کوتاه مدت جهت اصلاح انحراف عملکرد بودجه مصوب و تجزیه وتحلیل انحراف هزینه و در آمد و ارائه ی راه کار جهت به حد اقل رساندن انحرافات

سوابق
زیر مجموعه
موردی یافت نشد
نوشته شده توسط : مدیر سیستم
آخرین به روز رسانی : 9/29/2018